Yüksek Ateş


Bebekler ve küçük çocuklar genellikle yılda on iki civarında enfeksiyon geçirir.* Ortalama olarak, bunların yedisi ateşe neden olur. Bu enfeksiyonların çoğu boğaz ağrısı veya soğuk algınlığı gibi zararsız hastalıklardır. Bunlar aynı zamanda, akut kulak enfeksiyonları ve hatta menenjit gibi hayati risk taşıyan daha tehlikeli enfeksiyonlar da olabilir. Okul çağındaki çocuklar yılda yaklaşık üç kez ateşli enfeksiyon geçirirken yetişkinler genellikle iki kez ateşli enfeksiyon geçirir.

https://www.brauntherms.com/tr/ates-ile-ilgili-tavsiyeler/Ateş ile ilgili tavsiyeler


Anahtar Kelimeler :